Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kisingágruppen

Gruppen knyter vänskapsband och inspirerar oss alla till att både be för och ge till våra vänner i Tanzania.

Knut Ekdahl leder Kisingá-gruppen I Rödöns församling, som vill utveckla kontakterna med den evangelisk lutherska församlingen i Kisingá.

Knut Ekdahl - ordf i personal och verksamhetsutskottet och kyrkorådsledamot - vid samverkansdagen 5 sep 2014.
En eldsjäl och engagerad kontaktperson med vänförsamlingen i Kisingá är Knut Ekdahl. Bild: Thorsten Stjärnered.

Välkommen med idéer och frågor om hur Rödöns församling på bästa sätt ska ta till vara på de vänskapsband som knutits med kyrkan i Tanzanias högland.

Knut Ekdahl
063-343 33
070-241 46 42
e-post