Kisingá - vänförsamling till Rödön

Långt ute på landet i södra Tanzanias bergsbygd finns Kisingá församling som tillhör lutherska kyrkan. Församlingen blev 2009 Rödöns vänförsamling.

Text: Knut Ekdahl

Kisingá - Rödöns vänförsamling
Långt ute på landet i södra Tanzanias bergsbygd finns Kisingá församling som tillhör lutherska kyrkan. Församlingen blev 2009 Rödöns vänförsamling. Och sedan dess har församlingsborna i Rödön haft nöjet att få lära känna medlemmar i vänförsamlingen och flera från vår församling har haft glädjen att få möta våra vänner nere i Kisingá i deras hemmiljö.

Kisingá ligger vackert i ett bördigt, grönskande och böljande landskap där man lever av jordbruk och nu är i färd med att återplantera skogen. Här finns ingen el och ingen telefon. Och rent vatten kommer från en källa uppe i bergen via en ny ledning.

Här bor knappt 8,000 människor och i huvudorten Madisi finns skolor, hälsocentral och kyrka. Och denna lutherska församling växer kraftigt. Två präster och sju evangelister arbetar för att fler församlingsbor ska ta emot Jesus i sina hjärtan och växa i tro. I hela församlingen finns sex kyrkor. Och man driver två förskolor.

Pastor Shukuru Mkakatu tillsammans med fru Atuwilye och barnen Lightness och Revista i prästbostaden i Kisingá.

 

 

I vårt vänförsamlingsarbete vill vi framför allt bära varandras bördor genom att be för varann regelbundet främst i våra gudstjänster. Vi vill utbyta tankar och erfarenheter i vårt missionsarbete genom att berätta för varann några gånger per år hur det arbetet utvecklas och om annat viktigt som händer i församlingen. Det är också vår gemensamma önskan att vi besöker varandra.

Och i detta arbete strävar vi efter att finna vägar och hitta verktyg som skapar ömsesidighet i våra relationer. Inom flera viktiga områden i livet är våra vänner i Kisingá starka där vi är svaga och vice versa. Det utmanar oss att söka efter ömsesidighet. Deras tro och böneliv, deras glädje och omsorg om varann skapar i oss en önskan att lära av dem och låta oss påverkas av dem. Och vi kan i vår tur hjälpa dem genom att ställa våra resurser till deras förfogande – genom skolböcker till barnen etc.

Sverigebesök i höst
Det som händer härnäst i vårt vänförsamlingsarbete är att två personer från Kisingá, pastor Shukuru och Yoram kommer hit till oss i slutet av september – då kan också Du träffa dem och få lära känna dem!

Böneämnen för vännerna i Kisingá hösten 2017

  • Be för oss om enighet och för våra relationer
  • Be för våra medarbetare och för arbetet Gud satt oss att göra
  • Be för våra evangelister och deras familjer
  • Be för de kristna att deras tro ska växa och att deras ekonomi ska stärkas
  • Be för årets konfirmander
  • Be för elever och studenter vid våra skolor och vid universiteten
  • Be för vårt land
  • Be för lärarna i grundskolan och i förskolan
  • Be för predikostället Madisi och vårt projekt att bygga ett hus åt vår pastor i närheten av kyrkan där