Kisingá - vänförsamling till Rödön

Långt ute på landet i södra Tanzanias bergsbygd finns Kisingá församling som tillhör lutherska kyrkan. Församlingen blev 2009 Rödöns vänförsamling.

Agnes får möjlighet att studera på gymnasiet

Rödöns församlingsråd har gett stöd till en studiemotiverade elev för att få möjlighet att gå i ”Secondary School” (gymnasiet). Den utvalda eleven heter Agnes och du kan läsa mer och följa henne på den här sidan.

Hälsningar från Kisinga

Långt ute på landet i södra Tanzanias bergsbygd finns Kisingá församling som tillhör lutherska kyrkan. Församlingen blev 2009 Rödöns vänförsamling. Läs om deras hälsning till Krokoms pastorat

Vännerna från Kisingá var här och gav oss minnen för livet

I tolv dagar var de här, vännerna från Kisingá. Läs om deras upplevelse, från skördetröska till friskispass på Fristilen.

Text: Knut Ekdahl

Kisingá - Rödöns vänförsamling
Långt ute på landet i södra Tanzanias bergsbygd finns Kisingá församling som tillhör lutherska kyrkan. Församlingen blev 2009 Rödöns vänförsamling. Och sedan dess har församlingsborna i Rödön haft nöjet att få lära känna medlemmar i vänförsamlingen och flera från vår församling har haft glädjen att få möta våra vänner nere i Kisingá i deras hemmiljö.

Kisingá ligger vackert i ett bördigt, grönskande och böljande landskap där man lever av jordbruk och nu är i färd med att återplantera skogen. Här finns ingen el och ingen telefon. Och rent vatten kommer från en källa uppe i bergen via en ny ledning.

Här bor knappt 8,000 människor och i huvudorten Madisi finns skolor, hälsocentral och kyrka. Och denna lutherska församling växer kraftigt. Två präster och sju evangelister arbetar för att fler församlingsbor ska ta emot Jesus i sina hjärtan och växa i tro. I hela församlingen finns sex kyrkor. Och man driver två förskolor.

Pastor Shukuru Mkakatu tillsammans med fru Atuwilye och barnen Lightness och Revista i prästbostaden i Kisingá.

 

 

I vårt vänförsamlingsarbete vill vi framför allt bära varandras bördor genom att be för varann regelbundet främst i våra gudstjänster. Vi vill utbyta tankar och erfarenheter i vårt missionsarbete genom att berätta för varann några gånger per år hur det arbetet utvecklas och om annat viktigt som händer i församlingen. Det är också vår gemensamma önskan att vi besöker varandra.

Och i detta arbete strävar vi efter att finna vägar och hitta verktyg som skapar ömsesidighet i våra relationer. Inom flera viktiga områden i livet är våra vänner i Kisingá starka där vi är svaga och vice versa. Det utmanar oss att söka efter ömsesidighet. Deras tro och böneliv, deras glädje och omsorg om varann skapar i oss en önskan att lära av dem och låta oss påverkas av dem. Och vi kan i vår tur hjälpa dem genom att ställa våra resurser till deras förfogande – genom skolböcker till barnen etc.

Sverigebesök i höst
Det som händer härnäst i vårt vänförsamlingsarbete är att två personer från Kisingá, pastor Shukuru och Yoram kommer hit till oss i slutet av september – då kan också Du träffa dem och få lära känna dem!

Böneämnen för vännerna i Kisingá hösten 2017

  • Be för oss om enighet och för våra relationer
  • Be för våra medarbetare och för arbetet Gud satt oss att göra
  • Be för våra evangelister och deras familjer
  • Be för de kristna att deras tro ska växa och att deras ekonomi ska stärkas
  • Be för årets konfirmander
  • Be för elever och studenter vid våra skolor och vid universiteten
  • Be för vårt land
  • Be för lärarna i grundskolan och i förskolan
  • Be för predikostället Madisi och vårt projekt att bygga ett hus åt vår pastor i närheten av kyrkan där