Katekesen, inledning

Inledning

1. Varför kallas du kristen?

 Därför att jag genom dopet är upptagen i Jesu Kristi församling och med församlingen tror och bekänner att han är min Frälsare och Saliggörare.

2. Varifrån är undervisningen hämtad om det, som hör till din kristendom?

Från bibeln och den heliga skrift.

3. Vad är den heliga skrift?

Den heliga skrift är Guds ord, som är skrivet genom den helige Andes ingivelse av profeter, evangelister och apostlar, oss till undervisning, bättring, tröst och evig salighet.

2 Pet 1:21:    Ingen profetia har förmedlats genom mänsklig vilja, utan drivna av helig ande har människor talat ord från Gud.

2 Tim 3:16 :
    Varje bok i skriften är inspirerad av Gud och till nytta när man undervisar, vederlägger, vägleder och fostrar till ett rättfärdigt liv, 

Joh 20:31
    Men dessa har upptecknats för att ni skall tro att Jesus är Messias, Guds son, och för att ni genom att tro skall ha liv i hans namn.
 

4. När fick vi den heliga skrift?

Före Kristi födelse har profeterna skrivit det gamla testamantet, och efter Kristi födelse har evangelisterna och apostlarna skrivit det nya testamentet.

Heb 1:1-2
    Många gånger och på många sätt talade Gud i forna tider till våra fäder genom profeterna, [2] men nu vid denna tidens slut har han talat till oss genom sin son, som han har insatt till att ärva allting liksom han också har skapat världen genom honom.

Apost 1:8
    Jesus sade till apostlarna: Men ni skall få kraft när den heliga anden kommer över er, och ni skall vittna om mig i Jerusalem och i hela Judeen och Samarien och ända till jordens yttersta gräns."


5. Hur delas huvudinnehållet i den heliga skrift?

I lag och evangelium.
 

6. Vad förkunnar Gud genom lagen?

Genom lagen förkunnar Gud sin heliga fordran att vi skall vara heliga i hjärta och leverne.

Mik 6:8
    Människa, du har fått veta vad det goda är,
    det enda Herren begär av dig:
    att du gör det rätta,
    lever i kärlek
    och troget håller dig till din Gud.
 

7. Vad förkunnar Gud genom evangelium?

Genom evangelium förkunnar Gud, att han i sin stora kärlek gett oss sin Son, vår herre Jesus Kristus, för att vi skall bli frälsta, heliga och saliga genom honom.

1 Tim 1:15
    Detta är ett ord att lita på och värt att helt ta till sig, Kristus Jesus har ju kommit till världen för att rädda syndare - och bland dem är jag den störste.

Påsken, Rödöns kyrkas altare

Tron

Kristen tro är mer än att hålla en lära för sann. Den är en tillit och ett accepterande av Gud som i sin tur leder till en faktisk förändring av oss, våra liv och vårt livs framtid.

Luthers lilla katekes innehåller

Katekesen, inledning

 

LIVET

Tio Guds bud - första huvudstycket

Lagens två tavlor

Första budet: Du ska inte ha andra gudar

Andra budet: Missbruka inte Guds namn

Tredje budet: Tänk på vilodagen

Fjärde budet: Hedra din far och mor

Femte budet: Du ska inte dräpa

Sjätte budet: Du ska inte begå äktenskapsbrott

Sjunde budet: Du ska inte stjäla

Åttonde budet: Du ska inte bära falskt vitttnesbörd

Nionde budet: Du ska inte ha begärelse till din nästas hus

Tionde budet: Du ska inte ha begärelse till din nästas relationer

Lagens uppgift

 

TRON

Trons artiklar

Gud - första artikeln

Jesus - andra artikeln

Anden - tredje artikeln

 

BÖNEN

Herrens bön

Första bönen - Låt ditt namn bli helgat

Andra bönen - Låt ditt rike komma

Tredje bönen - Låt din vilja ske

Fjärde bönen - Vårt dagliga bröd giv oss idag

Femte bönen - Förlåt oss våra skulder

Sjätte bönen - Inled oss icke i frestelse

Sjunde bönen - Fräls oss från ondo

 

DOPET

Dopets sakrament

 

NATTVARDEN

Altarets sakrament