Rödöns kyrkorådsordförande tas emot av församlingen i Kisingá.

Internationellt i Rödöns församling

Våra byar och orter hör ihop med hela världen.

Svenska kyrkans internationella arbete

Mission - har vi lärt oss av Jesus - handlar om HELA VÄRLDEN. D v s något gränslöst och gemensamt - med uppgiften att hela, försona och sprida framtidshopp. I Guds mission är det viktigt att få dela resurser och erfarenheter, att kunna lära av varandra och kunna växa tillsammans. Evangeliernas berättelser om Jesu liv och verksamhet är viktiga som skäl för att Svenska kyrkans arbete inte stannar vid Sveriges gränser. I den världsvida kyrkan delar människor tro och erfarenheter i solidaritet och gemenskap.

Varje människa är skapad till Guds avbild och har ett oändligt värde. Därför kan en kyrka inte strunta i när människor far illa och utnyttjas. Inte heller kan kyrkan strunta i hur vi människor hanterar skapelsen. Vi har ansvaret att vårda och förvalta den för kommande generationer.

Därför vill församlingens internationella grupp aktivera hela församlingen, när det blir dags för jul- resp- fastekampanj.

Läs mer om Svenska kyrkans internationella arbete

Anna-Stina Eriksson från Rödön hälsar på församlingen i Kisingá. Foto: Yona.

Vår vänförsamling Kisingá

Rödöns församling har ett speciellt vänskapsförhållande med en luthersk församling i Tanzania: Kisingá. För att uppmuntra och uppmuntras. Delad glädje är dubbel glädje, tror vi. Först reste några församlingsbor härifrån till Tanzania för att hälsa på och utbyta viktiga tankar kring detta att vara kyrka idag. De kom tillbaka - glada och inspirerade med fördjupad kunskap och vänskap. Följ utvecklingen här på hemsidan! Under påsken 2011 kom en motsvarande grupp hit och delade sina erfarenheter med våra församlingars. Spännande och förnyande kändes det att vara både vän- och värdförsamling.

Så har det fortsatt. Inte minst genom att mötas i bönens form - med många mil emellan men i samma tro och gudsförtröstan - och dela varandras bekymmer och glädjeämnen.

Men också i form av stöd till en förskoleverksamhet som ger barn i tanzaniansk glesbygd chans till skolgång i framtiden.