Barn i Kilolo samlas utanför kyrkan.
Foto: Olof Roos

Internationellt arbete i Ås församling

Våra byar och orter hör ihop med hela världen.

Internationellt arbete

I det lokala finns också det globala naturligt med. I omtanken och stödet till Svenska kyrkans internationella arbete och till utlandskyrkan. Vi lyfter fram frågor om rättvisa och klimat, ber och bildar opinion.

Emma Landén, Kännåsen, volontär hos Svenska kyrkan på Mallorca.

Internationella gruppen i Ås

Planerar och genomför kampanjer och håller kontakten med vänförsamlingen i Kilolo levande. Claes Ahlström, William Jacobsson, Emma Landén Mikael Lindé, Göran Palm. Sammankallande: Olof Roos, 0640-171 07.

Monica Palm överlämnar de barnmössor som kvinnorna på Stickcaféet i Ås gjort till barnen i Kilolo. Från vänster: Yoram Chusi, Ingrid Torstensson, ordf. i församlingsrådet, Mikael Karlsson, vice ordf. i kyrkorådet, Yona Inganga, pastor i Kilolo, Mikael LIndé, ordf i kyrkofullmäktige och Monica Palm

Kilolo - Ås vänförsamling i Tanzania

Sedan 2008 har Ås församling en vänförsamling i södra höglandet i Tanzania. Kilolo församling tillhör den lutherska kyrkan i Tanzania. Hösten 2013 åkte 16 personer från Ås till Kilolo.

Ideella medarbetare

Särskilt det internationella arbetet i kyrkan bärs upp av många frivilliga krafter, men även i diakoni- och integrationsarbetet behövs det ideella engagemanget.

Vår vänförsamling Kilolo

Ås församling har ett speciellt vänskapsförhållande med en luthersk församling i Tanzania: Kilolo. För att uppmuntra och uppmuntras. Delad glädje är dubbel glädje, tror vi. Först reste några församlingsbor härifrån till Tanzania för att hälsa på och utbyta viktiga tankar kring detta att vara kyrka idag. De kom tillbaka - glada och inspirerade med fördjupad kunskap och vänskap. Följ utvecklingen här på hemsidan! Under påsken 2011 kom en motsvarande grupp hit och delade sina erfarenheter med våra församlingars. Spännande och förnyande kändes det att vara både vän- och värdförsamling.

Så har det fortsatt. Inte minst genom att mötas i bönens form - med många mil emellan men i samma tro och gudsförtröstan - och dela varandras bekymmer och glädjeämnen.

ADRESS: 

Kilolo Lutheran Parish
Iringa
Tanzania

Brev från Kilolo

Några dagar före påsk fick församlingen en hälsning från Kilolo församling i Tanzania som sedan några år är vår vänförsamling. I brevet berättar de bland annat att församlingen har planterat många träd i vår och att de har startat ett nytt arbete på orten Kikuruhe. De ber också för vårt arbete i Sånghusvallen och för våra konfirmander. Här följer brevet i sin helhet.

Be för Kilolo

Ås församling har sin vänförsamling Kilolo i Tanzania. Vi har kommit överens om de ber för oss och vi ber för dem. Vi har gjort en lista med ett antal böneämnen som vi ska be för i olika sammanhang. Om Du vill kan Du också be för våra vänner i Kilolo. I högerspalten är några böneämnen.

Maja räknar med ett av barnen i Kilolo församling.

Resan till Kilolo blev en upplevelse!

I början av november kom sexton åsbor hem från en resa till Tanzania och vänförsamlingen i Kilolo. Det var dagar fyllda av starka upplevelser och många möten. Många hälsningar skickades med från Pastor Yona och församlingsborna i Kilolo till Ås.