Barn i Kilolo samlas utanför kyrkan.
Foto: Olof Roos

Internationellt arbete i Ås församling

Våra byar och orter hör ihop med hela världen.

Vår vänförsamling Kilolo

Ås församling har ett speciellt vänskapsförhållande med en luthersk församling i Tanzania: Kilolo. För att uppmuntra och uppmuntras. Delad glädje är dubbel glädje, tror vi. Först reste några församlingsbor härifrån till Tanzania för att hälsa på och utbyta viktiga tankar kring detta att vara kyrka idag. De kom tillbaka - glada och inspirerade med fördjupad kunskap och vänskap. Följ utvecklingen här på hemsidan! Under påsken 2011 kom en motsvarande grupp hit och delade sina erfarenheter med våra församlingars. Spännande och förnyande kändes det att vara både vän- och värdförsamling.

Så har det fortsatt. Inte minst genom att mötas i bönens form - med många mil emellan men i samma tro och gudsförtröstan - och dela varandras bekymmer och glädjeämnen.

ADRESS: 

Kilolo Lutheran Parish
Iringa
Tanzania