Meny

Att vara Ideell medarbetare

Möt några vanliga församlingsbor i olika åldrar som har valt att vara aktiva ideellt i kyrkan.

Artikel från "Min kyrka"

Marianne Lindström har upptäckt glädjen i att hjälpa och vara till nytta för andra, hon märker att hon får så mycket tillbaka.

– Jag var engagerad i den internationella föreningen som för några år sedan inte hade någon lokal. Vi frågade om vi kunde vara i kyrkan och nu gör vi det tillsammans med kyrkan. Vi trä as en gång i månaden, träffas, umgås och skrattar mycket och när man går därifrån är man jättepigg.
– Församlingen är som en familj, det är en plats man känner sig hemma i. Det har blivit mycket så sen den nya kyrkan i Krokom kom, man känner att hit kan jag gå och här hör jag till.
Marianne fick också tillfälle att som ideell kraft stifta bekantskap med församlingens vänort i Tanzania.
– Fantastiskt, jag känner att jag skulle vilja vara där mycket längre, de hade en fantastisk tro. Det är så handgripligt där, man ber för allting, på ett helt annat sätt än vi.

Att hjälpa andra
Leif Hadefjäll och Maria Nyberg-Ståhl träffar jag i Näldens församlingshem där de håller på att förbereda kvällens språkcafé.
Maria har också arbetat med ensamkommande barn. Det är självklart för henne att engagera

Bild: Anders Gustafsson

sig i människor som kommer från andra länder och som vill ha en framtid här.
– Vi ska göra något bra av det. Jag tror jag fick en tradition från det att jag var liten. Mamma och pappa hade många som kom från andra länder i hemmet.

Vad är en ideell medarbetare?
Är man det när jag sjunger i kör eller är engagerad i språkcaféet? Vad kan församlingen/kyrkan göra för de som bor i Nälden?

Det som drar mig hit är nog gemenskapen, det känns meningsfullt när jag har varit här och har gjort någonting bra

Svenska kyrkan är lite för mycket beroende av de anställda och det kommer inte att fungera i framtiden. Arbetslaget är inte bara de som är anställda utan också de som är frivilligt engagerade. Och kyrkan har ju alltid ha frivilliga omkring sig.
– Det måste vi fortsätta med, då blir det kyrka! säger Maria bestämt.

Anna Johansson är ung ledare i Ås församling.
– Efter min konfirmation förstod jag att jag skulle sakna det här, därför anmälde jag mig att bli ledare och det har jag inte ångrat en sekund! Det har varit en fantastisk upplevelse. Att se ungdomar som ”växer” framför mina ögon, så fantastiskt att fått vara en del av deras mognad. Min tro har vuxit i och med mitt engagemang i kyrkan. Jag har fått diskutera min tro och fått nya perspektiv på livet.

Som ung ledare får hon ta del av en så kallad livsresa som görs genom det ledarprogram som Härnösands sti erbjuder. Anna ser med spänning fram emot hennes resa som går till Assisi

Bild: Anders Gustafsson

i Italien. Där får hon tillsammans med andra ungdomar i stiftet också växa som människa och som kristen. Och när hon kommer tillbaka har vi församlingsbor möjlighet att ta del av hennes berättelse, då det ingår i upplägget att också få berätta vad man har varit med om.

Jonatan Hultberg träffar jag när han är i färd med att förbereda kyrkans fiskdamm i samband med en gudstjänst i Ås vid lucia. Fiskdammen består av en kuliss med härliga teckningar i alla färger föreställande skar. De är barn i kyrkans förskola som har gjort teckningarna. Jonatan är också ideell ung ledare i församlingen. Så här beskriver han om att tillhöra kyrkan och vara aktiv.
– Det här är mitt andra hem. Det som drar mig är nog gemenskapen, det känns meningsfullt när jag har varit här och hjälpt till, du har gjort någonting bra. Jonatan brukar vara med i konfirmandarbetet och har alltid tyckt om att hjälpa andra.
– För ett år sedan fick jag vara med om en resa till Taizé, ett kloster i Frankrike. I Taizé fick man väldigt mycket tänketid. Man fick gå undan tyst en timme, man fick tid att tänka igenom saker. Jag fick en bättre förståelse för mig själv. Dessutom träffade jag massor av andra ungdomar från andra länder och kulturer.

Gudstjänstlivet
– Det bästa med gudstjänsterna är nog att sjunga, få känna gemenskap. Prästen tar upp viktiga frågor som du kan ställa dig själv. Att ta del av nattvarden är en väldigt stor grej. När du tar nattvarden tar du emot Jesu kropp och blod, vilket gör att du tar del av en större gemenskap. Gemenskapen här i kyrkan är fantastisk.

Bild: Anders Gustafsson

Vad brinner du för?
Hör av dig till Kerstin Gustafsson, kontaktperson för ideella medarbetare.

Kerstin Gustafsson

Kerstin Gustafsson

Krokoms pastorat

Diakoniassistent, Rödöns församling