Kyrkorådet tackar Thorsten Stjärnered för tiden som vakanskyrkoherde.
Foto: Olof Roos.

Ett slags herdabrev

Under tio månader 2009-10 tjänstgjorde Thorsten Stjärnered som kyrkoherde i de fyra församlingarna kring Krokom.

- Jag blir glad om du uppfattar de här raderna som ett samtal om våra värderingar. Ett slags herdabrev är de tänkta som. Om sådant vi har tillsammans. En väg att dela tankar och förhoppningar på. För att beskriva vår gemensamma uppgift att tillsammans bygga dagens och morgondagens kyrka.

Sex FÖRORD för en bättre värld

Rubrikerna har jag lånat av en liten fin bok av Stefan Edman där han beskriver sina tankar om vår stund på jorden. Han mediterar i den om vårt gemensamma ansvar för miljön och gör det med start i sex ord som alla börjar på F. Precis som ordet framtid gör:
  • Förundran
  • Förståelse
  • Försoning
  • Förnöjsamhet
  • Förändring
  • Förtröstan
Jag skulle vilja dela mina funderingar om kyrkans framtid med utgångspunkt från samma sex fina framtidsord. Du är välkommen att föra samtalet vidare genom att mejla mej på adressen: thorsten.stjarnered@svenskakyrkan.se .

Förundran

Vår människosyn och gudsbild är avgörande förtecken för vårt sätt att leva och tro.

Förståelse

För mej är detta att gå promenader - att vara på gång. Rörelsen stärker både kropp och själ och ger tillfredsställelse i att jag får koppla av och på samma gång gå i gång med en idé och en egen liten tankesmedja.

Försoning

Om du kommer ihåg att din broder har något otalt med dig, så lägg ner din gåva inför altaret och gå först och försona dig med honom.

Förnöjsamhet

Att kunna se tillbaka med tacksamhet befriar till framsynthet.

Förändring

Vår kropp fungerar så – att celler dör och nya kommer till. Det sker en förändring i vår kropp för att vi ska kunna växa.

Förtröstan

Tro handlar om relationer.

Hedersprost

Thorsten Stjärnered, prost
Foto: Olof Roos

 

THORSTEN STJÄRNERED

Författare till sex små brev om framtiden, författade under tiden som han vikarierade i Rödöns pastorat som kyrkoherde.
063-77 86 00; 070-359 40 70
thorsten@stjarnered.se
blogg: blogg.stjarnered.se
hemsida: www.stjarnered.se