Gravplats, Ås kyrkogård
Foto: Thorsten Stjärnered

Gravskötsel

Ansvaret för skötseln av kyrkogårdarna delas mellan kyrkogårdsförvaltningen och gravrättsinnehavarna.

Vården av en gravplats är enligt gällande lagstiftning gravrättsinnehavarnas ansvar.
Vården av en gravplats är enligt gällande lagstiftning gravrättsinnehavarnas ansvar. Foto: Svenska kyrkans Arbetsgivarorganisation Foto: Svenska kyrkans Arbetsgivarorganisation

Vem ska sköta graven?

Ansvaret för skötseln av kyrkogårdarna delas mellan kyrkogårdsförvaltningen och gravrättsinnehavarna.

Med begravningsavgiften bekostas de allmänna ytorna på våra kyrkogårdar. Men den får inte användas till skötsel av enskilda gravar. Därför har kyrkofullmäktige beslutat införa en grundskötselavgift från och med 2016 för att täcka de kostnader kyrkogårdsförvaltningen har för att hålla gravarna i ett värdigt skick.

Grundskötsel

Gravrättsinnehavaren kan välja att sköta graven själv men i de fall man inte kan eller vill utföra det, har man nu möjlighet att teckna ett grundskötselavtal som innefattar klippning, ogräsrensning, krattning och kantputs kring gravvård. Avgifterna för grundskötsel beror på omfattningen av skötseln och kommer att bli i två nivåer: Enklare gravar 130 kr/år och mer skötselkrävande gravar 260 kr/år.

Grundskötselavtalen är på 3 år i taget dvs. att vi fakturerar vart 3dje år.

Planteringsavtal

Man kan precis som tidigare köpa blomsterplantering och skötsel av rabatten på graven. Vi planterar sommarblommor i juni och ljung i september. Denna tjänst förutsätter dock att man har ett grundskötselavtal. Man kan naturligtvis sköta detta själv och får då ingen kostnad för grundskötsel eller plantering.

Kontakta oss gärna

Kyrkogården

Om en grav inte hålls i ett vårdat skick kan vi besluta om återtagande av gravrätt och då avlägsna gravvård och anordningar kring graven. Syftet är ju att hålla våra kyrkogårdar fina och välskötta. Vi förstår att det kan vara mycket att fundera på när det gäller gravar, gravrätter, grundskötsel, plantering, gravstensäkring och annat.

Än en gång, kontakta oss gärna så kan vi reda ut vad som gäller och vad som blir bäst för just dig. På vår hemsida och genom direktbrev till alla gravrättsinnehavare kommer kyrkogårdsförvaltningen att beskriva de nya förutsättningarna för gravskötseln.