När Gabrielle Jakobsson välkomnades i Ås 160106.
Foto: Thorsten Stjärnered

Tillsammans i ett pastorat

Rödön, Aspås, Näskott och Ås församlingar utgör tillsammans Rödöns pastorat.

Pastoratet ansvarar för

Adventskalender kring kyrkans ord som barn och kyrkan själv uppfattar dem.
Allt som lika väl eller bättre kan göras gemensamt med någon annan församling eller för alla fyra församlingarna ska genomföras tillsammans. (Ur församlingsinstruktionen) Foto: Svenska kyrkan i Norrköping.

Pastoratet leds av kyrkoherden och förtroendeorganen KyrkofullmäktigeKyrkorådet och Fastighets- och kyrkogårdsutskottet (FKU) och ett Arbetsutskott (AU)

I Kyrkans hus i Krokom finns arbetsplatser för kyrkoherden, några administratörer, kyrkogårdsförvaltningen och också för de flesta medarbetarna i Rödöns och Aspås församlingar.

För verksamheten i församlingarna ansvarar respektive församlingsråd och den personal som är avdelad för respektive församling.

Krokoms pastorat

Telefontider
Expedition måndag, tisdag, torsdag  09:00-12:00
Telefon: 0640-171 00 

Besökstider
OBS! Tills vidare stänger vi Kyrkans hus för besök.

Kontakta oss gärna via telefon eller mejl så hjälper vi dig med ditt ärende eller kommer överens om en tid för besök.

Besöksadress
Expedition i Krokom
Strandvägen 10 B, Krokom

Postadress
Krokoms pastorat
Strandvägen 10 B
835 32 Krokom  

Fakturaadress - ny fr.o.m. 2021-05-01
Krokoms pastorat
Fack 77802718
Box 15018
750 15 Uppsala
E-post: 77802718@faktura.svenskakyrkan.se
Mer uppgifter till dig som är leverantör hittar du här -->

E-post
krokoms.pastorat@svenskakyrkan.se

Bankgiro
747-8779

Swish-nummer - för kollekter och andra betalningar
Organisationsnummer: 252004-9236