Kyrkorådet får tack och uppmärksamhet i adventsgudstjänsten i Rödöns kyrka.
Foto: Lina Johansson.

Förtroendevalda välkomnas i kyrkan

I starten av en ny mandatperiod välkomnas våra förtroendevalda i en gudstjänst. De påminns om sina viktiga uppgifter och omsluts med förbön. Här anknöt kyrkoherden i sitt tal till dopet.

Kära Vänner och medarbetare i kyrkan!

När vi valt att börja vår gudstjänst här vid dopfunten, så är det ett viktigt tecken på att det var här det började. Ni har varit med om att tas emot redan en gång tidigare. I dopet tog Gud upp er i sin gemenskap och förde er in i kyrkans. Han ville det här.

Det skedde utan krav på att ni skulle prestera något först, för att få något sen. Från Guds sida var det angeläget att demonstrera nåd och gemenskap på kärlekens grund.  I dopet finns en källa som porlar friskt och klart. Från Guds sida finns inga reservationer eller villkor. Han ger därför att han vill det. Och därför att vi behöver det. Det vi saknar är inte materiella tillgångar. Om vi nu inte bodde på Haiti och fick tillvaron ödelagd av en jordbävning. Vår brist handlar mer om mening och förankring. Om att vi är skapade till gemenskap och ansvar. Med det unika i skapelsen att vara Guds avbilder. 

Kallelsen att föra ut detta glädjebud till alla är given till hela Guds folk. Gemensamt för oss alla är att när vi döptes fick vi en vigning till tjänst i kyrkan. Till att göra Guds frigörande och uppmuntrande vilja känd. Till att forma kyrkan som ett levande vittnesbörd om förlåtelse och kärlek, hopp och glädje. Därför att dopet är den källa där vi livet igenom har tillgång till det som kan befria och ge livsmod. Genom dopet vill Gud dag för dag påminna oss om uppståndelsen som segern över det destruktiva och värsta vi kan tänka oss.

Därför står vi här tillsammans – ni som nyvalda förtroendevalda för en ny mandatperiod – och vi som anställda i kyrkan eller som kyrkfolk med andra uppgifter . Vi finns här i ett gemensamt uppdrag att förverkliga Guds vilja. Låt oss få uttrycka det i bön och beslutsamhet. I förväntan och gemensam frimodighet inför de kommande fyra åren, som ni fått mandat till.