Föllingebygdens församlingsråd

I Föllingebygdens församlingsråd sitter 5 ledamöter och 4 ersättare, under ledning av ordförande Gunnar Hellström, för perioden 2018-2021

Föllingebygdens församlingsråd 2018-2021

Ordinarie ledamöter
Gunnar Hellström, ordförande
Gudrun Ahlgren, vice ordförande
Cecilia Nilsson, församlingsherde (på kyrkoherdens mandat)
Malin Vestlund
Elsie Öhrberg

Ersättare
Marita Arnsäter
Gunhild Persson
Malin Sparrok
Sakka Sparrok

Kontakt
Gunnar Hellström, ordförande
egunnarhellstrom@gmail.com