Skärvångens bårtäcke

Bårtäcket är vävt av Inger Sjögren (Skärvången) och överlämnades till Skärvångens kapell 5 november 2003.

Bårtäcket i Skärvångens kapell.
Foto: Mattias Johansson

Det togs i bruk första gången 13 mars 2004.