Fastighet och vaktmästeri

Har du frågor om våra kyrkor och byggnader som finns runt om i pastoratet?

Fastighet och vaktmästeri