Meny

Kyrkan - en rastplats

I friluftsgudstjänster gläds vi över mötesplatserna i Guds fria natur

En plats för VILA

där vi får lägga av bördan av skuld
och för en stund inte längre vara på språng...eller på flykt...

En plats för MÖTE MED DET HELIGA

där vi får känna vår litenhet och samtidigt HANS värme,
där vi kan tillåta oss att vara beroende,
inte längre behöva hålla masken...

En plats för BÖN OCH EFTERTANKE

där vår själ kan hinna ifatt
och vår ande får stilla sin törst efter Gud.

En plats för TRÖST OCH VÄGLEDNING

där vi får se oss själva i HANS ljus,
ana hans händer i det förgångna
och HANS mening med det som ligger framför oss.

En MÅLTIDSRAST

där Kristus själv mättar vår hunger.
Vi får gå ut med Livets bröd som färdkost,
och i välsignelse från:

Herren välsigne er och bevare er
Herren låte sitt ansikte lysa över er och vare er nådig
Herren vände sitt ansikte till er och give er frid..."