Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Cornelius skriver till oss

via Knut Ekdahl

Onsdag 19 augusti 2015
Från pastor Cornelius Wihale Kising’a församling
Till Knut Ekdahl, Sverige  

Jag hälsar dig i Jesu Kristi namn, vår Herre och Frälsare. Vi hälsar er alla våra vänner i Kristus där på Rödön. Första av allt, din stora kärlek och omsorg gör att jag kan känna frid alla dagar. Kontakterna mellan oss har inte varit jättebra, men gång på gång har du haft överseende med detta. Tack för din förlåtelse, den har glatt mig mycket. Jag har fått brevet som du skickade till mig via pastor Yona King’anga.

Den senaste tiden har jag förberett mig för en resa till USA – Minnessota, för att besöka församlingen i Lutheran Church of Peace Maplewood. Jag är övertygad om att du tillsammans med pastor Mikael genom det ni har bidragit med gjort det möjligt för mig att komma till USA. Fortsätt gärna att be för oss så att vi tryggt kan komma tillbaka till våra uppgifter i Kising’a.

Idag åker vi till Dar es Salaam och i morgon kväll klockan 23 avgår vårt flyg mot USA. Vi räknar med att komma tillbaka igen den 1 september 2015. Tack för era förböner. I brevet du skrev till mig finns sju frågor som jag vill försöka besvara i all hast.

1. Wanjau, Mtonga och Macha var hos oss i Kising’a och gjorde följande:
- en utvärdering av getprojektet där de såg att projektet fungerar bra. Utmaningar finns i allt det vi gör, men det är bara som det brukar och ska vara.
- Getägarna och experterna pratade tillsammans om framtiden och vad som behöver göras för att förbättra människors levnadsvillkor. De bestämde sig för att ute på landsbygden bör de försöka starta upp projekt med höns och honungsbin. Det var de två saker som diskuterades.

Prästfamiljen i Kisingá församling.
Prästfamiljen Vihale i Kisingá församling, Tanzania. Bild: Knut Ekdahl.

2. Vi har fortsatt att reparera den gamla kyrkan, arbetet har gjorts av församlingsborna och vår vän DAN har bidragit med cement och plåt. De två dörrarna håller vi också på att färdigställa. Vi har dragit färdigt alla kablar för solcellsystemet med hjälp av de pengar ni sände oss. Jag vill också informera dig om att alla pengarna går åt till reparationen av den gamla kyrkan, vi köper solceller och annan utrustning och ser till att bygget får en god standard. Vi är väldigt tacksamma till er.
Vi har köpt 100W solceller och ett batteri N100 och ett N70. Lamporna har börjat lysa och vår hantverkare går omkring och kontrollerar att allt fungerar bra så att det inte blir några tveksamheter när vi kör igång det hela.

3. Huset i Luhapo.
Det vi har gjort är att öka på antalet tegelstenar eftersom många stenar blev förstörda av regnet. Den 24-8-2015 kommer vi att börja bygga, vi ber om ert tålamod. Av Rune Persson har ni säkert fått budgeten eller planeringen av bygget i Luhapo. När jag kommer tillbaka från USA ska jag berätta för er hur långt vi har hunnit.

4. Byggnationerna har börjat, grunden är klar den 20-8-2015 börjar de resa väggarna. Min förhoppning är att till december 2015 kommer de också att ha lagt på taket. Resten av arbetet komma senare. Be för mig att jag hittar vägar till att kunna slutföra detta.

5. Stela och Ajesta arbetar bra och de har köpt både leksaker och det som behövdes för undervisningen. Tack för all er hjälp. Vi betalar deras lön utifrån de pengar ni skickat 50.000 shs i månaden och det räcker till och med september 2015. Jag undrar om ni har möjlighet att fortsätta stödja oss fram till årets slut, alltså oktober till december 2015?

6. De småskaliga microlånen fungerar bara bra. Pengarna som ni gav oss 705.000/= shilling har vi delat upp på de båda kvinnogrupperna, varje grupp fick 352.500/= Pengarna ska återställas senast den 30 december 2015.

7. Bed för – vår resa till USA och för presidentvalet i vårt land den 25-10-2015 att det blir ett fredligt val.

8. ja, det var visst ingen 8:e fråga, men jag skulle vilja fråga: vi har fått tag på de bord och bänkar som vi pratade om när du kom hit tillsammans med Gunhild. 2 bord och 5 bänkar som nu säljs för 200.000/= shilling.

Avslutning

Jag önskar er all Guds välsignelse genom biskoparnas besök. Det är säkert en välsignelse från Gud att få betjäna hans tjänare, gör det med glädje. 1 Kor. 13:4-8, 13

Pastor Cornelius
Kisingá församling