Meny

Bön för Kisingá

I vår överenskommelse om vänskap och erfarenhetsutbyte har bönen en central plats. Här lär vi känna varandras behov och vår verkliga kraftkälla. Här är de böneämnen vännerna i Kisingá vill dela med oss. Låt oss be!

A  Församlingen i allmänhet
·         Be för relationerna mellan vänförsamlingarna i Rödön och Kisingá
·         Be att Guds verk får ske i vår församling
·         Be för vårt land – Tanzania
·         Be för kyrkbygget i Madisi
·         Be för våra gudstjänster
·         Be för andligheten i vår församling
·         Be för missionsverksamheten i utposterna Luhapo och Msale
·         Be för barnen i församlingen
·         Be för ungdomarna

B Kvinnorna i församlingen
·         Be för deras arbete att ta hand om familjen
·         Be för dem som väntar och ska föda barn
·         Be för ensamstående kvinnor
·         Be för äktenskapen

 
C Männen i församlingen
·         Be att de älskar sina fruar
·         Be att de ska älska sina barn och uppfostra dem bra
·         Be att de ska älska Gud
·         Be för dem som inte har någon hustru

 
D Barnen i församlingen
·         Be att de ska växa i tro
·         Be för deras utbildning och deras skola
·         Be att de ska lyda sina föräldrar
·         Be för barnhemsbarnen
·         Be om bra hem och bra föräldrar

E Ungdomarna i församlingen
·         Be att de ska växa i tro
·         Be att de ska respektera sina föräldrar
·         Be att de förstår faran med veneriska sjukdomar och HIV

 
F Församlingsmusiken
·         Be att de som arbetar med musiken ska ära Gud och växa andligen
·         Be att de med sin sång och sina instrument ska ära Gud
 
G Evangelisterna i församlingen
·         Be att de ska få sin kraft från Jesus
·         Be för deras familjer att Satan / demoner inte ska anfalla dem
·         Be att deras äktenskap ska vara förebilder för andra
 

Skolklasserna är stora - men det är också intresset att lära sig bland eleverna.
Bild: Knut Ekdahl.

Böneämnen för vår vänförsamling i Kisingá – december 2014

  • Be för konfirmationsgudstjänsterna 19-21 december
  • Be för församlingens hus som byggs i Luhapo åt Stela och Festo att det ska stå klart till jul
  • Be för våra församlingsbor att de ska få bättre ekonomiska villkor
  • Be att vi ska välja rätt personer som bär får ansvar och utvecklas i ledarskap i vår församling
  • Be för våra relationer mellan Rödön och Kisingá att de ska växa
  • Be för valet av en ny regering i Tanzania
  • Be att vi får rent vatten i Madisi igen.