Foto: Dan McIntyre

Biblioteket i Kisingá 2016

När nya kyrkan togs i bruk i Madisi, kunde den gamla bli samlingssal och bibliotek.

Bibliotek och samlingssal i det som tidigare var den gamla kyrkan.
När församlingen invigde sin nya kyrkan, gjordes den gamla kyrksalen om till bibliotek och samlingssal. Foto: Dan McIntyre.

 

I Kisingá har skolbarnen vanligtvis inga skolböcker. De har en skrivbok/arbetsbok som de antecknar i medan läraren står längst fram och skriver på tavlan. De skriver av vad han skrivit. Stor del av lektionerna går åt till detta. Så mycket frågor ställer inte barnen heller och när läraren frågar något svarar oftast alla tillsammans och unisont. Så här är det i statliga skolor både på grundskole- och gymnasienivå.

Skoluniformer

Den enskilda eleven blir ofta inte sedd. Att alla har skoluniform på sig och alla har samma kortklippta frisyr (för att lättare kunna hålla koll på lössen) medför att de flesta elever, pojkar som flickor, får samma namn när läraren tilltalar dem, nämligen ”you”. Att flickor har kjol syns inte när de sitter ner i bänken. Så för läraren ser de allra flesta barnen mycket lika ut.

När vi som vänförsamling kom till Kisingá första gången fanns inget bibliotek och egentligen inga böcker som barn och ungdomar kunde låna. För att läsa och söka svar på sina frågor ochså stilla sin nyfikenhet. I Kisingá finns heller ingen el och ingen telefon, vilket innebär att invånarna inte heller den vägen kan få eller söka information.

Tillsammans med en amerikansk vänförsamling

Nu är det annorlunda. I nära samarbete med en amerikansk vänförsamling i Minnesota (Lutheran Church of Peace eller LCP) har Rödöns församling skaffat böcker åt vår vänförsamling i Kisingá. Dessa böcker finns ny inrymda i den gamla kyrkan i Madisi som är huvudort i Kisingá församling.

När den nya kyrkan började användas för ett år sedan kunde man göra om den gamla till en slags ”sockenstuga”. Innerväggarna putsades, golvet lagades, man satte in riktiga fönster och dörrar - för säkerhetens skull. Och så lade man på ett nytt plåttak. Materialet till denna ombyggnation bekostades av LCP.

Vår församling bidrog med medel till en solcellanläggning på taket, med batteri och omvandlare till 220 V växelström, tillräckligt stor för att ge belysning i lokalen och kraft till datorer och annan utrustning som nu kan användas både av unga och äldre i ”sockenstugan”.

 

I början av juni var Sue och Dan McIntyre från LCP i Kisingá någon vecka och hade då med sig två datorer till församlingen. Dessa var laddade med lämpligt material för att användas i utbildningssyfte av lärare, andra vuxna och ungdomar i församlingen. Bland annat en version av Wikipedia, mer än 1,000 foton som Sue och Dan tagit vi sina besök  i Kisingá under perioden 2006 – 2016, samt videofilmer från BBC (Planet Earth, Africa Life och Blue Planet). Under deras besök i våras gav de lektioner till 20 yngre personer som just gått ut gymnasiet och till några lärare. De arbetade 6 timmar per dag i fyra dagar med detta material. Så nu har barn, ungdomar och vuxna mycket att lära och inspireras av.

Under de senaste tre åren har Rödöns församling lämnat ekonomiskt stöd till inköp av böcker. Böckerna är läroböcker i grundskolan – matematik, engelska och fysik/kemi. Böckerna lånas ut till eleverna genom församlingen. Vi tror att detta kommer att betyda mycket för många unga församlingsbor och för deras föräldrar.

Här följer flera bilder som paret McIntyre tog vid sitt senaste besök.

Just utanför den gamla kyrkans ingång – där utsikten är milsvid – lyckades de att få en tillräckligt stark  signal för internet.
Pastor Cornelius bygger på ett eget hus i Madisi. Nu bor han och familjen i församlingens hus. Sågen är en gåva från vår församling. Han håller sågen bakvänt eftersom han är på andra sidan ekvatorn. Foto: Dan McIntyre.
Barnen tittar på en video från BBC om Afrikas natur – för många är det första gången de ser rörliga bilder.
JBarnen tittar på en video från BBC om Afrikas natur – för många är det första gången de ser rörliga bilder. Foto: Dan McIntyre.
20 ungdomar fick lära sig grunderna kring hur man arbetar med dator. Den unge killen till vänster I grå jacka heter Hosea och han har på egen hand lärt sig hur elektricitet fungerar. Det hjälpte honom att installera solcellssystemet för gamla kyrkan (som Rödöns församling hjälpt till med) och det är denne Hosea som underhåller anläggningen. Foto: Dan McIntyre.
Sue McIntyre och Anna Wihale stämplar böckerna, medan Cornelius observerar.
Sue McIntyre och Anna Wihale stämplar böckerna, medan Cornelius observerar. Foto: Dan McIntyre.

Kisingá - vänförsamling till Rödön

Att bli vän med en församling långt borta och skapa vänskapliga relationer över kontinenter är ett upptäckaräventyr.

Kisingágruppen

Gruppen knyter vänskapsband och inspirerar oss alla till att både be för och ge till våra vänner i Tanzania.