Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Aspås kyrkoruin

- med historia från 1200-talet

Den gamla sockenkyrkan bör ha byggts under 1200-talet. Den exakta ftidpunkten är osäker, men kyrkan nämns i skrift 1316. Kyrkan var rektangulär med en ingång och en fönstergluggarna i den södra långhusväggen.

Under 1400- eller 1500-talet fick kyrkorna vapenhuset. Antagligen även Aspås kyrka. Under 1600-talet byggs det om. Vapenhuset var byggt i trä över ingången.

Kyrkan behöll sitt medeltida utseende till 1630, då man byggde till ett kor av trä i den östra kortsidan. Mot slutet av 1600-talet utvidgades kyrkan ytterligare med en liten timrad sakristia norr om koret. Kyrkan och kyrkogården omgavs i senare tid av en rödmålad borggårdsmur i timmer med borggårdsportalen som uppfördes 1758.

Kyrkan revs 1840, då den nya större kyrkan stod färdig. Det som återstår idag är den västra gaveln. Rivningen av Aspås gamla kyrka var särskilt olycklig, eftersom den baren av de kyrkor som hade mest kvar av den medeltida prägeln. Dels var ingången kvar på den södra långhusväggen och dels var inga fönster uppbrutna i den norra långhusväggen. Enligt traditionen skall domkapitlet i Härnösand ha försökt stoppa rivningen - men för sent. Därav blev västra gaveln kvar som ruin, dock till många aspåsbors förtret.

I den nya kyrkan förvaras ett rökelsekar från 1300-talet, som kommer från den gamla stenkyrkan.

Aspås kyrkoruin
Modell av Aspås gamla kyrka sedd från söder. På den södra långhusväggen syns vapenhuset, ingången och på den östra gaveln koret. Modellen är tillverkad av Bo Oscarsson. Bild: Thorsten Stjärnered