Foto: Jim Elfström /IKON

Vill du bli volontär i Sjukhuskyrkan?

Vi söker dig som vill hjälpa till som volontär på akuten, CSK, Kristianstad.

Som volontär arbetar du med lyssnande och stöd på akutmottagning, och som gudstjänstvärd i Stilla rum. Volontärerna träffas regelbundet för utbildning, fortbildning och fördjupning. Utbildningen innehåller information om sjukhuset och om de olika arbetsuppgifter som det innebär att vara på sjukhuset som kyrkans representant.

Vill du bli volontär?
Kontakta sjukhusdiakon Ingela Ossiansson för mer information.
Telefon: 0766-36 54 20
E-post: ingela.ossiansson@svenskakyrkan.se