Foto: Jim Elfström /IKON

Volontärer Sjukhuskyrkan

Sjukhuskyrkans volontärer har under covid-19 pandemin inte kunnat utföra sina uppdrag. Sjukhuskyrkan hoppas på att kunna återuppta volontärverksamheten under våren 2022.

Som volontär gör man en insats på sin fritid utan någon ersättning. Volontärerna träffas regelbundet för utbildning, fortbildning och fördjupning.

Vill du bli volontär? Kontakta gärna någon av oss sjukhuspräster