Meny

Vid bokning av lokal

För att avtalet om bokning av lokal ska kunna ingås behöver vi behandla ditt namn och telefonnummer. Vi använder uppgifterna för att kunna administrera alla lokalbokningar. Som låntagare av våra nycklar har du åtkomst till våra lokaler och vi behöver därför kunna komma i kontakt med dig vid behov. Uppgifterna kommer att raderas en månad efter att lokalen lämnats alternativt nyckeln återlämnats.

Du har enligt dataskyddsförordningen rätt att utan kostnad få ett utdrag av de personuppgifter som vi behandlar om dig samt information om hur vi behandlar dem, under förutsättning att du kan bevisa din identitet. Vill du få ut dina personuppgifter i Excel-format går det också bra.

Du har även rätt att begära rättelse eller komplettering av de personuppgifter som vi behandlar om dig. Under tiden vi kontrollerar om uppgifterna är korrekta kan du begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas, vilket innebär att de endast får lagras av oss tills vidare.

Om du anser att vår behandling av dina personuppgifter är olaglig eller inte sker på ett korrekt sätt har du en rätt att inge ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten.

Om du har frågor om vår behandling av dina personuppgifter, hör av dig till pastoratsexpeditionen på 044-780 64 00 eller kristianstads.pastorat@svenskakyrkan.se.

Önskar du ett utdrag av dina personuppgifter eller har en begäran enligt dina rättigheter ovan, kontakta dataskyddsombudet på 044-780 64 13 eller E-post.