Vernissage

Utställning av gamla skolplanscher. Vilans kyrka 19-22 april, kl. 13.00-15.00