Välkommen med på Sommarutfärd

Onsdagen den 12 juni. Anmälan krävs!

Onsdagen den 12 juni åker vi till Österslöv, där vi tittar på kyrkan. Därefter vidare till Arkelstorp och Hammarkvists trädgård. Där får vi en guidning i museet och dricker kaffe.

Samling vid Vilans församlingshem kl.12.45.
Kostnad 100 kr.
Anmälan senast den 7 juni till
diakon Christel Andersson, 044-780 64 45 eller
christel.c.andersson@svenskakyrkan.se