Vad ingår i begravningsavgiften?

Alla i Sverige betalar till begravningsavgiften. Men vad ingår egentligen? Här skall vi försöka klargöra och reda ut begreppen:


Det här ingår för alla oavsett tillhörighet:
Bisättningslokal (Lokal för visning och förvaring av den avlidne fram till begravning)
Transport från bisättningslokal till dess att gravsättning skett (inom den egna församlingen)
Gravsättning, vilket innebär gravöppning, återfyllnad och iordningställande efter gravöppning
Gravplats eller motsvarande på allmän begravningsplats under 25 år, alternativt plats i minneslund
Kremering

Det här ingår om den avlidne tillhör Svenska kyrkan:
Begravningsgudtjänst i Svenska kyrkans ordning med präst och musiker, i kyrka eller kapell
Det samma gäller om man väljer att ha begravning i annan församling än hemförsamling
Bärare vid önskemål om jordbegravning

Bekostas alltid av dödsboet:
Kista, urna och transport av kista till bisättningslokal
Transporter om begravning och gravsättning ska ske i annan församling
Annan kistdekoration än bårtäcke
Extra musik, förutom psalmer och orgel/pianomusik
Minnesstund
Annonsering
Arvode (om begravningsbyrå anlitas)
Gravvård (gravsten, kors)