Foto: Sven Alfredsson

Studiegrupp

Jesus och apostlarna var och förblev judar. Ändå har den kristna trons ursprung och bakgrund genom historien beskrivits som dess raka motsats och dess värsta fiende. Hur är det möjligt? Hur kan det få fortsätta? Välkommen till höstens studiegrupp!

1/10 18.30 Luther och reformationen
Luthers exegetiska och existentiella genombrott. Sola och Simul. Vad är lag och vad är evangelium?

15/10 18.30 Det lutherska tolkningsparadigmet och själavården
Den lutherska hissen och det överkänsliga samvetets skuldsökande.

5/11 18.30  Lagen som evangelium
Torah och en nådig Gud.

12/11 18.30 Luther och antisemitismen
Okunskap, fördomar och nidbilder. Var Jesus farisé?

3/12 18.30 En hållbar teologi efter Förintelsen
Är den lutherska förståelsen av Lag och Evangelium hållbar efter Shoah?
Vilket förbund gäller? Gud är hela världens Gud.

Plats: Vilans kyrka
Tid: 18.30–20.00

Studiegruppen leds av Göran Hansson, präst
Anmälan senast 24/9 till 044-780 64 48
eller goran.hansson@svenskakyrkan.se