Meny

Barnkyrkan

Barnkyrkan i Österängs kyrka är barnens egen mötesplats på söndagarna. Det är en fin möjlighet för hela familjen att gå till kyrkan tillsammans.

När gudstjänsten börjar kl. 10.00 är både barn och vuxna med från början inne i kyrksalen. Efter en liten stund går barnen med sina ledare in i ett angränsande rum för sin egen gudstjänst. Ibland delar vi upp oss i två grupper: förskolebarnen för sig och skolbarnen för sig.

På ett kreativt och varierat sätt som passar barnen berättar vi om människor och händelser i Bibeln. Vi pratar, lyssnar, sjunger, leker, pysslar, får spännande uppdrag, funderar, ber, skrattar och lär känna varandra och Gud ännu bättre.

Barnen är med och formar stunden genom sina tankar och funderingar. Vi vill ta till vara deras ärlighet, nyfikenhet och längtan efter Gud genom att bemöta dem med lyhördhet.

Barnkyrkan samlas nästan alla söndagar under terminstid. Alla barn från tre år och uppåt är välkomna. Yngre barn får också gärna komma, men då bör mamma, pappa eller någon annan vuxen följa med.
Välkommen till Barnkyrkan
– på äventyr med Gud!

Vill du veta mer?
Kontakta Ulrika Norberg
076-879 45 15