Foto: Sven Alfredsson

Rödaleds begravningsplats

Rödaleds begravningsplats är vår "nya" begravningsplats. 1958 fick församlingen genom ett byte av mark med staden ta i bruk ett område söder om Prostens väg och som sträcker sig upp mot Nosabyvägen i norr.

Trädgårdsarkitekten, sedermera professorn Per A Friberg, gjorde förslagsritningar till planering och plantering av begravningsplatsen.
Rödaled är omgärdad av en låg betongmur och avskärmar bebyggelsen med skyddsplanteringar med bl.a bergstall, havtorn och cornell. Begravningsplatsen är indelad i 5 långsträckta kvarter med avgränsande alléer av alm.
 
Arkitekt Torsten Leon-Nilsson ritade de byggnader som fick pryda anläggningen, klockstapel, kapell och ekonomibyggnad. Alla byggnader uppfördes i gult tegel.

Invigningen av Rödaleds begravningsplats och kapell hölls den 15 maj 1964 av  domprosten i Lund, Yngve Ahlberg. Dessa byggnader revs år 2010 och ersattes med en ny personalbyggnad och en ny garagebyggnad. Dessförinnan hade år 1976 tillkommit en verkstadsbyggnad och år 1984 ett begravningskapell som år 2010 togs i anspråk som maskinhall istället.

På Rödaled finns kist- och urnkvarter samt ett område med askgravplatser. Här finns också ett muslimskt begravningskvarter och platser för andra trossamfund. Nya kistgravplatser upplåtes endast på Rödaled.