Östra begravningsplatsen

Östra begravningsplatsen togs i bruk år 1880. Den ritades av dåvarande stadsingenjören Ludvig Hammar.

Han fick vissa riktlinjer för gränsdragning och planteringar gällande trädkrans och häckpartier. Han ritade även in ett kapell som donerades av Otto Ericsson.
1884 antog kyrkorådet Ludvig Hammars ritning och följande år uppfördes ett kapell av  byggmästare P Petrén. Kapellet byggdes med mörkt tegel och hade cementdekorer.

När krematoriet tillkommit på området under 1942 var kapellet överflödigt och i dåligt skick och sedan rivits. Idag finns grunden kvar och en damm etablerats. Den ursprungliga planteringen och utförandet ritnades av trädgårdsarkitekten Martin Krook. Idag finns strukturen och dammen kvar. Planering för ett nytt krematorium pågår.
 
Detta var starten för Östra Begravningsplatsen och har sedan dess utvidgats i olika etapper, 1909, 1918 och 1953.
På Östra Begravningsplatsen finns sedan 1977 en minneslund. Vid minneslunden lät församlingen sätta upp en skulptur , utförd av Kristianstadsfödde konstnären Folke Truedsson. Verket har konstnären kallat ”Minnesstenen”. En ny askgravlund invigdes år 2018.