Foto: Sven Alfredsson

Ombyggnad i Österängs kyrka

Under veckorna 36-38 är kyrksalen stängd p.g.a. ombyggnation. Gudstjänsterna äger rum i samlingssalen under denna tid.

Under veckorna 36-38 kommer kyrksalen att vara stängd p.g.a. en omfattande ombyggnation och förnyelse ljud- och bildanläggning. Under denna tid kommer Gudstjänsterna att äga rum i samlingssalen.