Foto: Illustration: Sesam Arkitektkontor

Kristianstad får nytt krematorium

Kristianstads nuvarande krematorium på Östra begravningsplatsen står inför en omfattande om- och tillbyggnad.

Det nuvarande krematoriet är gammalt och slitet med återkommande driftstopp som följd. Kapaciteten är begränsad till ca 1500 kremeringar per år. Samtidigt finns det ett ökat behov på grund av växande befolkning, färre antal krematorier i området och en ökad andel avlidna som kremeras.

Det nya krematoriet kommer att få två ugnar istället för en vilket ökar kapaciteten till 3000 kremationer per år.

Byggstarten är april 2021 och vi beräknar att det nya krematoriet ska stå klart i början av 2023. Kostnaden är satt till ca 100 miljoner kronor.

Här nedan kan du följa arbetets gång.