Foto: Sven Alfredsson

Lorentzorgeln

Den pampiga orgelfasaden från 1631.

Kristianstad grundades 1614 av den danske kungen Kristian IV. 1628 invigdes Heliga Trefaldighets kyrka som än idag är en av Europas mest välbevarade kyrkor från denna tid. Kung Kristian IV själv valde vem som skulle bygga orgeln i denna kyrka, och 1619 skrevs kontrakt med den främsta orgelbyggaren under denna tid; Johan Lorentz den äldre. Johan Lorentz fick även ansvar för utsmyckning av orgelfasad och läktare. 1631 stod den magnifika orgeln klar i kyrkan, och dess fasad med fasadpipor samt orgelläktaren finns kvar även idag, och är internationellt erkänd.

Under de århundraden som har passerat har orgeln förändrats enligt varje tids ideal. Idag, 2017, är orgeln i behov av en omfattande restaurering eftersom orgeln har stora brister. En restaurering av befintligt orgelverk är inte ekonomiskt försvarbart.

Heliga Trefaldighets kyrka benämns ofta som Nordens främsta Renässanskatedral. Kyrkan är till stora delar intakt från tidigt 1600-tal. Att rekonstruera den första orgeln skulle göra kyrkan än mer unik och sätta Kristianstad än mer på Europakartan. Ett sådant projekt är av stor vikt på såväl lokal, riks som internationell nivå. 

Den ursprungliga Lorenz-orgeln var i sin konstruktion, visuellt och klangligt, bäst anpassad för det akustiska rummet. En rekonstruktion av ursprungsorgeln innebär att den byggs enligt historiska metoder. Såväl pipor, träarbeten och metallarbete utförs enligt äldre principer. Då blir orgeln och kyrkan en helhet ur byggnadsvårdsaspekten.

/Kalle Engquist, organist
0766-36 54 63
kalle.engquist@svenskakyrkan.se