Kyrkans klassiker

Med Kyrkans klassiker får du under ett kalenderår möjlighet att på ett enkelt och metodiskt sätt upptäcka kyrkans tro och liv. Det handlar om att be, läsa Bibeln, fira gudstjänst och träna sin omtanke om andra.

Kyrkans klassiker är en metod för upptäckande som passar nyfikna nybörjare, allmänt intresserade och veteraner som behöver ny inspiration.
För dig blir det ett enkelt sätt att komma igång med ett kristet vardagsliv. På vägen blir du konstant påmind att kristen tro handlar mycket om goda rutiner.

Med hjälp av en enkel folder för vägleddning och noteringar får du på ett strukturerat sätt pröva på bön, bibelläsning, gudstjänst med mera under en period. 

Börja med att ladda ner foldern här, och skriv ut.
Där hittar du enkla instruktioner för hur du ska ta dig an de olika uppgifterna, och där du gör dina noteringar och markeringar allt eftersom tiden går. 

För att genomföra kyrkans klassiker behöver du bara en bibel och en psalmbok, vilka ju annars går att låna i vår församling.

När du fullgjort kyrkans klassiker efter ett kalenderår och fyllt i foldern skickar du in den till biskop Johan Tyrberg  på adressen:
Lunds stift
Box 32
22100 LUND

Du får sedan tillbaka ett påskrivet intyg av biskopen att du fullgjort kyrkans klassiker.

Lycka till!

'Initiativet till Kyrkans klassiker är taget av Kyrkans tidning.