Foto: Illustration: Hannes QS

Krematoriet

I församlingen i början av 1930-talet började man bearbeta frågan angående en byggnation av ett krematorie. Frågan utreddes ingående och ett förslag togs fram. Placeringen var tänkt till den så kallade Laboratorielunden.

Det utlystes en arkitekttävling och i december 1938 antog kyrkofullmäktige ett förslag som ritats av arkitekten Herbert Kockum i Stockholm. Efter att Kungliga Byggnadsstyrelsen godkänt förslaget beslutade Kyrkofullmäktige i november 1939 att krematoriet med kapell skulle byggas. Placeringen blev mellan den dåvarande Östra begravningsplatsen och riksvägen.

I april 1941 anlitade man byggmästaren Einar Nyström i Kristianstad till huvudentreprenör. Den 12 december 1942 höll biskopen Edvard Rodhe en högtidlig invigning av kapellet och krematorieanläggningen.

Krematoriet har genomgått ett antal renoveringar och även en ombyggnad 1985.

I krematoriet kremeras ca. 1500 per år och från Kristianstad kommun och omgivande kommuner i nordöstra Skåne och västra Blekinge. 
Projektering av ett nytt krematorium pågår och beräknas att tas i bruk år 2021 på nuvarande plats. 

Kristianstad får nytt krematorium

Kristianstads nuvarande krematorium på Östra begravningsplatsen står inför en omfattande om- och tillbyggnad.