Kontakt vid dödsfall

Hur gör jag?

En stor del av de begravningar som sker i Sverige sker i Svenska kyrkans ordning. Den som är medlem i Svenska kyrkan har rätt till kyrklig begravning. Vanligtvis kontaktar du som anhörig en begravningsbyrå, som i sin tur tar kontakt med församlingen och bokar präst, lokal och tid för begravning. Tid för själaringning och tacksägelse bestäms också. Naturligtvis är du välkommen att höra av dig till oss med dina frågor och funderingar.

Själaringning innebär att man ringer i kyrkklockorna någon av de närmsta vardagarna efter dödsfallet och tacksägelse är en offentlig kungörelse av dödsfallet i kyrkan. Den avlidnes namn läses då upp under gudstjänsten i samband med förbönen och vi tänder ett ljus.Tacksägelsen äger vanligtvis rum i gudstjänsten första söndagen efter dödsfallet.

Den präst som skall förrätta begravningen tar kontakt med dig som anhörig efter några dagar. Ni bestämmer då tillsammans tid för ett samtal där ni pratar om praktiska saker kring begravningsgudstjänsten, men också om vem den bortgångne var samt existentiella frågor kring liv, död och sorg. 

Du är naturligtvis välkommen att kontakta oss när du än behöver - oavsett om begravningen sker i vår församling eller i annan regi.

Begravningsgudstjänsten i Svenska kyrkans ordning är en avskedsritual där vi får möjlighet att visa vår kärlek och tacksamhet till den som stått oss nära, men vi får också möjlighet att be om förlåtelse och försoning för det som inte blev som vi hade hoppats.

Om du inte är medlem är det kyrkoherden som beslutar om begravningen skall ske i Svenska kyrkans ordning. Denna begravning är då förknippad med en viss kostnad. Ta kontakt för mer information.