Karnevalsgudstjänst

Kom och sjung med oss tillsammans i en himmelsk glädjefest! Karnevalsgudstjänst 3 mars kl.11.00 i Heliga Trefaldighets kyrka

Medverkande:
Barnkören
Andreas Stigsson, bas
Sara Bjuremo, tvärflöjt
Carina Bjuremo, rytmikpedagog
Karin Sturesson, musiker
Louise Nyman, präst
Francois Anougba, präst

I samband med Karnevalsgudstjänsten invigs det nya rörelserummet i kyrkan. Välkommen in och upptäck detta nya, spännande rum.