Foto: Sven Alfredsson

Invigning framflyttad

Den planerad invigningen på lördag (19/10) av Heliga Trefaldighets omgestaltade kyrkogård skjuts framåt pga att arbetet inte är klart. Ny tid meddelas senare.