Invigning av gravhällsparken på Gamla begravningsplatsen.

Fredag den 6 maj. De historiska gravhällarna låg ursprungligen över gravarna inne i Heliga Trefaldighets kyrka.

1894 flyttades de flesta gravhällar ut och har prytt kyrkans sockel fram till i höstas. Nu, 125 år senare, har de fått en ny placering på Gamla begravningsplatsen vid Skottenborg.

Gravhällarna har konserverats, och i vissa fall lagats, och placerats under väderskydd. Där kommer de att bevaras bättre från väder och vind och samtidigt få historiska beskrivningar. Här kan man läsa om många spännande människoöden.

Välkommen till invigningen på Gamle begravningsplatsen den 6 maj kl. 17.00.