Invigning av gravhällsparken

Varmt välkommen till invigningen av den nya gravhällsparken på Gamla begravningsplatsen vid Skottenborg! Måndag 6/5, kl. 17.00

Gravhällarna, som ursprungligen låg inne i Heliga Trefaldighets kyrka, har konserverats, och i vissa fall lagats, och placerats under väderskydd. Där kommer de att bevaras bättre från väder och vind och samtidigt få historiska beskrivningar. Här kan man läsa om många spännande människoöden.