Konsert: Hymns to the Virgin

Söndag 24/3, kl. 17.00 i Heliga Trefaldighets kyrka

Musik till den Heliga Jungfrun genom tiderna

Oppmanna Vokalensemble
Ute Goedecke, musikalisk ledning

Maria muôter - Guds moder - Mater Dei - den Heliga Jungfrun - har genom alla tider varit föremål för bön och beundran, för tillbedjan och lovsång. Hon ansågs kunna rädda människor i nöd, förmedla djupa böner vidare upp till Gud själv, och hjälpa till med de världsliga bekymren. Särskilt kvinnorna vände sig gärna till Maria i svåra tider och stunder.

Josquin Desprez  i Flandern på 1400-talet, William Byrd i 1500-talets England, Hans-Leo Hassler i 1600-talets Tyskland,  och i nyare tid såväl Benjamin Britten som Francis Poulenc- alla dessa tonsättare har velat besjunga Maria i skimrande sköna klanger och konstfulla kompositioner.

Lägg därtill ett antal anonyma lovsånger från 1200-  & 1300- talen, några traditionella visor i folkton, samt ett alldeles nyskrivet verk av Nils Erikson, som själv bidrar med sin stämma i ensemblen - då får man en mångfacetterad och meditativ musikstund, en tidsresa från medeltiden ända till våra dagar - med Jungfru Maria i centrum.