Foto: Landskapsingenjören i Sverige

Heliga Trefaldighets kyrkogård

Den gamla kyrkogården i Kristianstads centrum. En lummig plats för stillhet och avkoppling men också för att kunna återanvända kyrkogården för gravsättning.

Till en början skedde alla begravningar i Vä, Nosaby eller Åhus då en central begravningsplats saknades i staden. År 1624 fastställdes avgifterna för gravplatser inne i Heliga Trefaldighets kyrka och på kyrkogården utanför.

Kyrkogården runt Heliga Trefaldighets kyrka användes för gravsättning fram till mitten av 1800-talet då den var så belagt med gravplatser att församlingen började se sig om efter en ny begravningsplats. Under årens lopp har många gravsatts på denna kyrkogård sedan 1600-talet då den tillkom.

Begravningar inne i kyrkan i de äldre famljegravarna fortsatte fram till senare delen av 1830-talet.

En ommfattande omgestaltning av kyrkogården har skett där ett smidesstaket har monterats på granitsockeln runtom kyrkogården. Staketet inefattar även 140 stilfulla stolpar som har monterats runtom. Det finns tre grindar som möjliggör passage in till kyrkogården: väst mot huvudporten, norr mot norra porten och sydöst från Stora torg. 

Den nya askgravlunden i den nordöstra delen av Heliga Trefaldighets kyrkogård består av en upphöjd, cirkelformad granitmur. Här blir också plats för namnplaketter. I cirkelns mitt växer ett näsduksträd som är omgivet av en prunkande perennrabatt. Strax intill finns en vattenpump, hållare i granit för snittblommor och ljushållare till gravljus. Utmed den inramande häcken står bänkar där man kan slå sig ner för att minnas.

Grindarna till Heliga Trefaldighets kyrkogård

Samtliga grindar kommer dagligen att öppnas kl. 06:00 och stängas kl. 22:00

Omgestaltningen av Heliga Trefaldighets kyrkogård.

Nu har kyrkogården runt Heliga Trefaldighets kyrka omgestaltats fått en fin miljö förskönad med träd och buskar; en grön oas mitt inne i staden.