Gudstjänsterna den 1:a advent

Välkommen till våra kyrkor den 1:advent för att fira gudstjänst!

Österängs kyrka
10.00 Gudstjänst
Calle Jensen, Ulf Åkesson Lefler, Krikör
Söndagsskola

Heliga Trefaldighets kyrka
11.00 Högmässa
Louise Nyman, François Anougba , Lena Bruce
Kalle Engquist, Karin Sturesson, Kören Sanctus

Norra Åsums kyrka
11.00 Högmässa
Siri Jarl Bagewitz, Göran Hansson, Sigrid Berggren
Åsumkören. Ingmar Larsson, trumpet

Varmt välkomna!