Foto: Gustaf Hellsing /Ikon

Grundkurs i kristen tro

Kursen omfattar åtta samtalsträffar med föredrag i Österängs kyrka. Ingen kursavgift!

Österängs kyrka
Följande tisdagar 18.30-20.30

28/1 Gud - jag
11/2 Världens ljus
25/2 Förlåtelse, försoning, upprättelse
10/3 Bön
24/3 Bibeln
14/4 Hopp
21/4 Kyrkan
5/5 Gör det någon skillnad?

Träffarna inleds med en enkel måltid till självkostnadspris (30 kr).
Prästen Calle Jensen håller därefter ett föredrag kring kvällens tema. Deltagarna samlas sedan i smågrupper och samtalar, då alla får möjlighet att ställa sina frågor.

Ingen kursavgift.

För frågor och information: 
calle.jensen@svenskakyrkan.se

eller 044-780 64 43