Gravhäll 9

KOMMENDANTEN Axel Gyllenlood, *4/1 1670 • † 15/8 1743

Vapnet på gravstenen tillhör ätten Gyllenlood. Ätten Gyllenlood härstammar från den gamla finska delen av Sverige. Ätten introducerades 1634 och dog ut 1756. Axel Gyllenlood började som volontär i Dorpat 1689 och deltog under alla krigen fram till 1710 i svenska Estland och Livland. 1700 blev han kvartermästare vid Estniska Adelsfanan och något år senare gick han in i Lantdragonskvadronen där han 1709 befodrades till major. När Riga kapitulerade blev han rysk fånge men återkom till Sverige för att, efter flera mellanspel och befodran, bli kommendant i Malmö 1719 och Kristianstad 1734. Han var gift två gånger, den sista gången med Elisabeth Lundström till Uddnäs i Vika, Kopparbergs län. Hustrun dog i Kristianstad 1740. De hade en son och fem döttrar. Sonen blev sekreterare vid Svea hovrätt och begravdes 1756 i Vä. Flickorna övertog Uddnäs och faderns gård på Näsby som blev kallad "Fröknagården" efter fröknarna Gyllenlood, där fyra förblev ogifta. Den sista, Ulrika eller "Ulla", dog 1796.

Material av röd ortocerkalksten. Inskriptioner och ornering. Stenen består av två delar, en undre rektangulär textplatta och ovan denna en stor vapensköld omgiven på sidorna av akantusrankor. I hörnen finns två änglar.
Text:
Här under hvilar Öfversten och Komendanten i Christianstad wälborne Herr Axel Gyllenlod och des fru han var född 1670 den 4 Januari död den 15 Augusti 1743