Gravhäll 7

TULLINSPECTOR Evert Brink, *1643 • † 1702, hustrun Marna Rasmusdotter, † 1724

Tullinspector Evert Brink föddes 1643 och verkade från 1700 som tullinspector för lilla tullen och accisen i Kristianstad. Han bodde i den gård som motsvaras av "Cardellska gården, Västra Storgatan 40, som han fått i giftet med Marna Rasmusdotter. Hon hade redan två äktenskap bakom sig, först med skepparen Anders Söffrensson och därefter med mjölnaren Nils Rasmusson. Evert Brink gjorde också flera fastighetsaffärer. Makan hette Marna (ej Maria) och hon var som änka verksam inom handeln. Hon bars till graven av De Handlandes Lijk Compagnie som kompaniets första betalda uppdrag.

Material av grå kalksten. Inskriptioner och ornering.
Stenen har samma ornamentik som gravsten 39 men är betydligt bättre bevarad. Den domineras av en oval med vulst. Rakt ovanför den står en liten Jesusfigur och välsignar en. Till vänster och höger om den, stödjer sig två änglar på ovalen. De bär lång fotsid dräkt och typisk 1700-tals peruk. De blåser i varsin basun. Nederst ovalen sitter två, stora, nakna puttofigurer på var sin sida. Den till vänster håller ett
timglas. Den till höger håller en dödskalle. På stenens kanter finns bibeltexter.

Personalia:
HER UNDER HVILA EHREBORNE OCH HÖGAKTAD SAHL HER EVERT BRINK WÄL
BETRODDE INSPECTOR HER I STADEN MED DESS EHREBORNA OCH
GUDFRUCHTIGA K. HUSTRU SAHL. MARIA RASMUSDOTTER SOM BÅDA I
HERRANOM HAN 1702 I SIN ÅLDERS 57 ÅR OCH HON Ao 1724 I SIN ÅLDERS 72 ÅR. GUD GIVFE DEM EN FRÖGDEFUL UPSTÅNDELSE.