Gravhäll 6

HANDELSMAN Olla Pederson, † 1/5 1676, hustrun Anne Jonsdotter, † 10/9 1676

Handelsman Olla Pedersen med makan Anne Jonsdotter levde huvdsakligen under den danska tiden och ev. handlingar är svårfunna. Han var handelsman i staden och hade ett mycket vanligt efternamn.

Material av grå kalksten. Inskriptioner och ornering. Det centrala motivet består av två långa, stora puttofigurer som står och blåser i var sin rak basun över en stor personaliaoval med tjock vulst.

Ur basunerna stiger en pratbubbla som innefattar text ur Fil 1:23. Texten lyder:
Jagh åstundar skillias hedan och wahra med Christo

I stenens hörn finns de fyra evangelisterna och mellan de två nedersta evangelisterna finns en till liknande pratbubbla som också innehåller text.

Texten i personaliaovalen:
HÆR UNDER HWILLER DEN FÖRDHETTA EHEBORNE ACHTBAR OCH VÆLFORNÆME HANDELSMANNEN UTHI CHRISTIANSTADH SAHL OLLA PEDERSEN SOM I HERRANOM AFSOMBNADE DEN 1 MAY 1676 SAMPT HANS ELSKELIGE K: HUSTRU DEN EHRBORNA DYGDRICKE OCH GUDFRUCHTIGE MATRONA ANNE JONSDOOTER SOM AFSOMBNADE I HERRANOM SAMMA ÅHR 1676 DEN 10 SPETEMBER