Gravhäll 5

Dorotaea Stenhus

Det är inte klarlagt vem Dorotaea Stenhus var och varför hon är begravd här. Kyrkoböckerna i Flensburg ger ingen klarhet. Den ena vapenskölden kan däremot hänföras till en familj Steinhausen inflyttad i Flensburg före 1600. En senare Rathsherr Steinhausen i Flensburg, ev. son eller sonson till den förre, hade en dotter Dorothaea. Inga uppgifter går att finna som nämner Kristianstad. Vidare forskning krävs.

Material är lätt rosafärgad sand- eller kalksten. Inskriptioner och ornering. Stenen visar en stor stående oval med änglar inklämda i hörnen mot den fyrkantiga ramen. Ovalen har en rektangulär del på mitten med personalia. Ovan denna rektangel finns två hjälmförsedda vapensköldar hängande i band, fasthållna av en hand i en
arm som sträcks ut ur ett moln. Nedanför rektangeln finns en knäböjande bedjande kvinna omgiven av hängande frukter. Textplattan i rektangeln pryds på ovansidan av en bård och ett änglahuvud som flankeras av initialerna C S på ena och A S på andra sidan.

Själva texten med personalia var knappt läsbar år 1928.
CUI DOROTÆA FUIT NOMEN COGNOMINE STENHUS,
FLENSBURGUM PATRIA URBS, CARA PUELLA SUIS,
HÆC URNA POSITA EST. ANATEMA EJUS QUI VIOLAT TUMULUM.
ANNO QUO RESTITUTA DANIS ET CIMBRIS AUREA PAX EST.

Översättning enligt Matheus Lundborg:
"Namn Dorotaea hon bar och därjämte tillnamnet Stenhus, Flensburg var fädernestad, flickan de sina var kär. här hennes urna är ställd, ve den hennes kulle förkränker. Året då gyllene freden blev skänkt åt daner och Cimbrer."