Gravhäll 4

HANDELSMAN Christen Christoffersen, *1630 • † 1702, hustrun Gertrud Asmundsdotter, *1676 • † 1702

Christer Christoffersen (både namnformerna Christer och Christen förekommer) var en av Lijk Compagniets äldsta medlemmar om vars handelsverksamhet intet är särskilt nämnt. Både man och hustru avled samma år, även om det inte var samma dag, men skulle begravas samtidigt, vilket gjorde att de fick stå ovan jord och vänta på begravning. Lijk Compagniet hade inte bärare nog; de fick tas en i taget.

Material av grå kalksten. Inskriptioner och ornering. Under ett valv, buret av en pelare, en bild med motiv inspirerad av Rafaels tavla visande Kristi förklaring. Under denna en vapenprydd sarkofag med dödskalle och timglas med en mansfigur på vänstra och en kvinnofigur på den högra sidan, båda på knä, åskådliggörande det begravda paret. Denna tolkning kan göras eftersom över resp. person finns en tavla med till vänster NATUS 1630 DENATUS 1702 och till höger NATA 1676 DENATA 1702.

Runt stenen har funnits en textrad. Texten med personalia är idag nästan oläslig. Winqvist, från inventeringen 1895, anger:
"HÆR UNDER HVILAR ERBORNE OCH HÖGAKTADH HER CHRISTEN
CHRISTOFFERSON WÆLFORNEMMA HANDELSMANN HÆR I STADEN OCH DES
TILLIKA MED HONOM PÅ EN DAG I GRAFVEN NEDGIÖMDE EHRBORNA SAL
GERTRUD ASMONDSDOT GUD GIFVE DEM EN GLAD UPSTÅNDELSE".

Textfragment på översta kanten av stenen är synlig 2012: SORGEN ICKE OS SOM DODE AR WY AREN DODE MEN H . . . men resten av texten på stenens kanter är som sagt hjälplöst söndervittrade.

Texten på valvet över motivet:
IAG UPFAHR TIL MIN FADER OC EDERS FADER OC TIL MIN GUD OCH EDERS GUD