Gravhäll 33

BORGARE Ruthger van Dohren, *1692 • † 23/7 1734, hustrun Dorotea Broome, *6/8 1682 • † 8/11 1762

Ruthger van Dohren var en ansedd borgare, burskap 1716, medlem av De Handlandes Lijk Compagnie, kassör för Kronans uppbörd, direktör för en nyuppsatt yllefabrik m.m.

Material av grå kalksten. Inskriptioner och ornering. Gravstensmotivets övre del består av en sarkofag, flankerad av två figurer, möjligen en kvinna till vänster och en man till höger, vilka håller i ett textband över sarkofagen. Sarkofagen har försetts med en ruta innehållandes bibeltext. Över den halvöppna sarkofagen som har kistlocket på sniskan, står en figur, Jesus, på en molnbåge och håller en herdestav i sin vänstra hand och håller uppe sin högra hand i en välsignande gest.

Texten i textbandet lyder:
2 : COR : 4 : XIIII

Texten på sarkofagen är som sagt ur 2 Kor 4:14:
Then som hafver upväckt her
ran Jesum han skal ock upvackia
os genom Jesum

Nedre halvan består av en fyrkantig, avlång ruta med personalia. Rutans kortsidor flankeras av två kolonner och översidan med något växtliknande. Texten är idag svårläst och kan inte bekräftas.

Till åminnelse af handelsmannen Ruthger van Dohren som född E 19 Ma . . . åhr 1692 och dödde E 23 Juli åhr 1734 samt dess K maka Dorothea Broome som är födh E 6 August åhr 1682 ok död E 8 November åhr 1762 är denne sten lagd varunder deras ben sig vila.