Gravhäll 32

FÄRGARE Lorentz Ruhe, *16/7 1732 • † 30/7 1770, hustrun Christina Wihlborg, *28/12 1738 • † 10/10

Ruhe var en framstående färgare och en av stadens äldste.

Material av grå kalksten. Inskriptioner och ornering. Stenen består av tre delar.
Översta delen består av en portal som flankeras av två medaljonger med evangelister i var sitt hörn. Scenen i portalen är en uppståndelsescen. Under de två medaljongerna med evangelister, ligger två puttofigurer. Puttofiguren till vänster poserar med ett timglas. Den till höger poserar med en dödskalle.

Mittelpartiet består av en stor personaliaförsedd oval, inramad av en växtornerad vulstram. Den är stöttad av två apostlar, den vänstra, Petrus som bär en nyckel och den högra, Andreas, som bär ett kors bakom sin rygg. Den nedersta delen består av två medaljonger med evangelister i varsitt hörn. I mitten står två puttofigurer och håller upp en vapensköld. Vapenskölden dekoreras av ett bomärke. Bomärket flankeras av bokstäverna A och E. Under bokmärket finns intialen E H D.

I den stora ovalen står det:
Läsare vet At här under förwaras Färgaren Herr Lorentz Ruhe och des älskade Maka Hustru Christina Wihlborgs förmultnade ben - han var född E 16 Julii Anno 1732 och Död E.: 30 Juli 1770 - hon var Föd E 28 December 1738 och död E 10 oktober 1776.

Runt stenens kanter står en bibeltext ur Job 19:25-27 på tyska.
Övre kant: ICH WEIS DAS MEIN ERLÖSER LEBET VND
Höger kant: ER WIRD MICH HERNACH AUS DER ERDEN AUFFWECKEN VND WERDE DARNACH
Nedre kant: MET DEISER MEINER HAUT . . .
Vänster kant: . . . VND MEINE AUGEN WERDEN IHN SCHAWEN VND KEIN FREMBDER
I översta vänstra kantens marginaler står: HIO[B] CAP