Gravhäll 31

POSTINSPEKTOR Christian Ludvig Widell, *26/9 1724 • † 1/9 1794, hustrun Anna Catharina Werner, *21/6 1736 • † 11/9 1761, hustrun Philippa C. Ziebeth, *15/11 1737 • † 6/6 1809

1754 började Widell på Kungl. Postverket. 1756 utnämndes Widell till postinspektor (postmästare) i Kristianstad. Kristianstad var en viktig station i det dåtida postnätet och förbindelserna till kontinenten. Widell erhöll titeln postdirektör 1773 som tack för hans stöd under Gustav III:s statskupp.

Postinspektor Christian Ludvid Widell ägde gården nr. 20 som omfattar Västra Storgatan 40 och den motsatta sidan på Västra Vallgatan. Den ägdes av tidigare Widells svärfar, handelsmannen Hans Werner. Widell byggde ut gården i kalk och sten. Efter Widells död, kom fastigheten att ägas av den namnkunnige general Carl von Cardell, därav det senare namnet "Cardellska gården".

Material av grå kalksten. Inskriptioner och ornering. Överst på stenen översta kant står en fras på latin som torde syfta på Widells två äktenskap: Amplexus inter dulces utriusque mariti

I det övre fältet finns en mindre stående oval bland akantusen som har text
ur Bar 4:23:
Bar IV:23
Jag har låtit
tig fara med Sorg
och Grååt men Gud
skall gifwa tig mig
igen med Glädie
och Frögd Ewig
tida

Mittelpartiet upptages av en stor liggande oval med personalia; i de båda fälten ovanför och nedanför syns akantus-slingor.

Text i personalia-ovalen:
Denna sten täcker stoftet af Anna Catharina Werner, född den 21 juni 1756 (5:an
överstruken och ändrad till 3:a, dvs 1736) gift d. 18 Maii 1757. Kär hustru och huld moder för 3-ne döttrar afgick med döden d. 11 Septer 1761. Begråten av des söriande make Postinspectoren öfver Christianstads Län Christian Ludvig Widell -- som föddes 26 Sept. 1724 vid sin död d. 1 Sept. 1794 sörjdes av sin andra maka Philippa C. Ziebeth född d. 15 Novbr. 1737 och afliden den 6 juni 1809 samt efterlefande 2 döttrar och fyra söner.