Gravhäll 30

HANDELSMAN Hans Peter Witte, † 11/8 1745, hustrun Maria Elisabeth Grapengieser, † 18/2 1745

Witte var en inflytelserik Kristianstadsfamilj.

Material av grå kalksten.Inskriptioner och ornering. Stenen består av tre avdelningar. I mittelpartiet personalia inom oval vulstram hållen av figurer med kors och ankare. Överst i mitten en symbol av barmhärtigheten, nedtill ett bevingat timglas på dödskalle. I hörnen fyra ovala medaljonger föreställande: syndafallet, försoningen, dombasunen, livets krona. I anslutning till dessa medaljonger texter utmed stenens kanter.

Texten i ovalen är uppdelad i två stycken, främst övre delen, är delvis svår att tyda.

Texten i övre delen:
BETANCK
FLERE BLOMSTER
FALLA AN FRUKTER PLÅC
KAS, FLERE PLANTOR UPRY
KAS AN ROTFASTE TRA DEN
GRONA OMOGNA OCH DEN FUL
MOGNA FRUCKTEN HYSA BAGGE
. . . . . . . . . NYSATTE KNOPPAR
OCH . . . U . . . BLOMSTRADE ROSOR ÄRO
BAGGE BE . . . TORNETAGGAR HAR

Nedre delen:
HANDELSMANNEN HANS PETER WITE DÖD DEN 11/8 1745 UTI DES 32 ÅHR OCH DES HUSTRU MARIA ELISABETH GRAPENGIESER DÖD DEN 18 FEBR 1745 UTI DES 27 DE ÅHR DÖDEN SKILJDE INNOM 3 ÅHR DERAS ÄKTA BANE MEN GIORDE DOCK DERAS ÅTHSKILLING ÅHRSGAMMAL I UNGA OCH BLOMSTRANDE ÅHR VAR NÖIJETS FÖRKORTANDE DERAS FRÖGD OCH LYCKSALIG ODÖDELIGHET DERAS GLÄDJE HUSTRUNS VANDELL OCH MANNENS HANDELL HVAR INGENTHERA MISSHANDELL

Medaljongerna
Syndafallet med Adam och Eva i paradiset och en orm som överräcker ett äpple. Text ur 1 Mos 2:17.
Försoningen med Jesus på korset. Text ur 1 Kor 15:22.
Livets krona med puttofigur som håller upp en krona. Text ur 2 Tim 4:8.
Dombasunen med puttofigur som blåser i en rak basun. Text ur 1 Tess 4:16.